ברוכים הבאים לאתר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת הנגב

האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.


קבלת קהל:
ימי ראשון ורביעי בין השעות 14:00 - 09:00

מענה טלפוני: ימי ראשון ורביעי בין השעות 15:30 - 13:00

בשעות קבלת קהל לא יהיה מענה טלפוני.


פגישה עם מהנדסת הועדה יש לתאם מראש בטלפון 08-6564102
מומלץ לפנות במייל על פי פרטי יצירת הקשר.


כתובת הועדה: הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת הנגב, ד.נ חלוצה 85515.

 
Home _img

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.
הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הועדה המקומית בלבד.