6842

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
רמת הנגב

6843
6844
 • הטמעת תהליכי הרישוי בהתאם לתיקון 101 לחוק

  בהתאם לחוק ובמטרה לקצר את זמן תהליך מתן היתרי הבנייה
  הוועדה המקומית עוברת לעבודה במערכת רישוי זמין
  לידיעתכם - החל מתאריך 03/04/16 לא יתקבלו בקשות להיתרי בנייה ללא תיק מידע להיתר.
  ניתן להגיש בקשות למידע להיתר דרך מערכת רישוי זמין.
  לפרטים נוספים ניתן לפנות למדריכים הממוחשבים ולהנחיות שבאתר האינטרנט שער המידע לרישוי ובנייה

P7054589.JPG

חדשות

 • 12/08/2018

  ניתן לשלם דרישות תשלום באתר ההנדסי בעמוד תשלומים מקוונים.

 • 24/07/2017 - אישור כבאות

  בהתאם לתקנות חוק התכנון והבניה ולאחר התייעצות עם רשות הכבאות, אין צורך להגיש אישור כיבוי אש עבור בתים פרטיים.

  מתכננים אשר קיבלו דרישה לאישור כיבוי אש בגיליון הדרישות בבקשה להיתר, אינם פטורים מהגשת אישור זה

 • 01/05/2017

  אתר הוועדה המחודש עלה לאוויר - אתר נגיש ומותאם לסלולר

  כוועדה שחרטה על דגלה שקיפות ונגישות למידע, אתר הוועדה לתכנון ולבנייה המחודש הנו אתר נגיש.
  הטפסים אשר מופצים באתר יונגשו בהקדם.

  כמו כן, האתר מותאם גם למכשירי סלולר חכמים.

 • קבלת קהל - 01/05/2017

  מתוך רצון לשפר את השירות לתושב, הוספנו שעות קבלת קהל בשעות הערב במשרדי הוועדה. לצפייה בפרטי שעות קבלת הקהל

 • 13/04/2014

  ניתן לשלם באמצעות אתר התשלומים של חברת EPR, קוד המשלם באתר הינו מספר תעודת הזהות לרישוי ובנייה.

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.