חברי ועדת משנה

שם

תפקיד

ערן דורון יו"ר הוועדה
צביקה טוכטרמן קיבוץ טללים
ארז ירדני קיבוץ שדה בוקר
מוני מונין קיבוץ משאבי שדה
רחל ביטון מדרשת בן גוריון