הנחיות ונהלים

הנחיות תיקון 101

הנחיות בהתאם לרפורמה בחוק התכנון והבניה (תיקון 101)

תהליך בקשה להיתר למידע (תרשים זרימה)

רוצה לבנות - מה לעשות? רישוי בניה ב-5 צעדים

 

הנחיות לתיק מידע להיתר

מהו תיק מידע להיתר - שאלות, תשובות והסברים

 

הנחיות לבקשה להיתר

הנחיות לעריכת בקשה להיתר

הנחיות לבקשה להיתר הכוללת בריכת שחיה

הנחיות מינהל התכנון בקשה מקוונת

 

תקנות פיצול דירות

הוראות השעה לנושא פיצול דירות חלות על הישובים הבאים בלבד:

*מדרשת בן גוריון

*אשלים

*מרחב עם

*כפר הנוער ניצנה

 יש לשים לב כי ההוראות מתייחסות אך ורק לבתים קיימים  ולא לחדשים.

הוראת שעה - פיצול דירות - תיקון 117