הנחיות מרחביות

ההנחיות המרחביות לכפר רתמים אושרו בוועדת משנה מס' 201803 ביום 4/3/18.

הנחיות מרחביות רתמים

הנחיות מרחביות מדרשת בן גוריון - נווה בוקר ג'

הנחיות מרחביות - מרחב עם