דוחות שנתיים לפעילות הוועדה

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני

היתרים

רישוי וביצוע

 

היתרים וביצוע לחודשים יוני - דצמבר

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות

תכניות

תכניות בינוי, תשריטים

ישיבות

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני

היתרים

רישוי וביצוע

 

היתרים וביצוע לחודשים יוני - דצמבר

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות

תכניות

ישיבות

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני

היתרים

רישוי וביצוע

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר

היתרים

רישוי וביצוע

תכניות תשריטים וישיבות

תכניות

תשריטים

ישיבות

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - מרץ

היתרים (רבעון ראשון כלול בתוך שנת 2017)

רישוי וביצוע (לשנת 2017 ורבעון ראשון לשנת 2018)

 

היתרים וביצוע לחודשים אפריל - ספטמבר

היתרים

רישוי וביצוע

 

היתרים וביצוע לחודשים אוקטובר - דצמבר

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות

תכניות

תשריטים

ישיבות

היתרים (לשנת 2017 ורבעון ראשון לשנת 2018)

רישוי וביצוע (לשנת 2017 ורבעון ראשון לשנת 2018)

תוכניות

תשריטים

ישיבות

נציגים