חברי ועדת משנה

שם

תפקיד

ערן דורון יו"ר הוועדה
צביקה טוכטרמן קיבוץ טללים
רויטל ראובני אשלים
מוני מונין קיבוץ משאבי שדה
ערן עמר מדרשת בן גוריון
דוד פלמ"ח כפר הנוער ניצנה
ארז לוזון מרחב עם