הזמנת מידע תכנוני כללי/ר.מ.י


מידע תכנוני כללי/ עבור רשות מקרקעי ישראל

תשלום עבור מידע לפי סעיף 119א' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965
דף מידע זה הינו כללי בלבד ומיועד לקבלת מידע עבור רשות מקרקעי ישראל, רכישה/ מכירה של נכס, חבות היטל השבחה, מידע לשמאים וכו'. (תיק מידע זה אינו מהווה תיק מידע להיתר בניה).

כתובת הנכס:

כתובת הנכס
* חובה לבחור ישוב

מקרקעי הנכס:

מקרקעי הנכס
טבלת גושים חלקות
  גוש חלקה מגרש חלקה צמודה  

סה"כ לתשלום:         

פרטי מזמין דף המידע:

פרטי מזמין דף המידע
מהות הבקשה - שדה חובה
העלאת קבצים