הזמנת תיק מידע להיתר


תיק מידע כתנאי להגשת בקשה היתר:

תשלום עבור מידע להיתר לפי סעיף 145א' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965.
תיק מידע מכיל מידע תכנוני מפורט המתמקד בכתובת ובמהות העבודה המבוקשת ומהווה תנאי ובסיס להגשת בקשה להיתר בניה.
לידיעה: לאחר ביצוע התשלום, יש להגיש בקשה להיתר בניה דרך המערכת המקוונת.
לאחר ביצוע התשלום, על עורך הבקשה (אדריכל/מהנדס/הנדסאי) להגיש באמצעות מערכת "רישוי זמין" את הבקשה למידע תוך 90 ימים.

את מפת המדידה יש להגיש באמצעות ממשק מפ"י בלבד. לא יתקבלו מפות שלא דרך ממשק מפ"י.

יש לציין בטופס ההזמנה את פרטי עורך הבקשה  (אדריכל / מהנדס / הנדסאי) אשר יגיש את הבקשה במערכת רישוי זמין.  

כתובת הנכס:

כתובת הנכס
* חובה לבחור ישוב

מקרקעי הנכס:

מקרקעי הנכס
טבלת גושים חלקות
  גוש חלקה מגרש חלקה צמודה  

סה"כ לתשלום:         

פרטי מזמין דף המידע:

פרטי מזמין דף המידע

פרטי עורך הבקשה:

פרטי עורך הבקשה
יש לציין במהות הבקשה האם במסגרת הבקשה נדרשת הקלה והאם מדובר בחלקה חקלאית ? מהות הבקשה - שדה חובה
העלאת קבצים