דברי יו"ר הועדה המקומית

המועצה האזורית רמת הנגב נמצאת בשנים האחרונות בתנופת פיתוח מואצת . עשרות פרויקטים ציבוריים, תשתיות ציבוריות ומבנים נמצאים בתהליכי בניה בכל יישוביה ורבים נוספים בתכנון. 
ישובי המועצה רובם ככולם נמצאים בשלבים שונים של תהליכי ההרחבה. בחלק מן הישובים שווקו ונמכרו עשרות מגרשים לבניה עצמית ובמספר ישובים ניתן כבר לראות את עשרות הבתים של המשפחות החדשות  שבחרו לבנות את ביתם ברמת הנגב ואנו מצפים לאלה
שעוד יבואו.

גלגל הפיתוח המואץ מחד, מחויבותה ואחריותה של המועצה לתושביה למתן שירותים איכותיים נגישים וזמינים מאידך, הביא להיערכות ושינויים רבים במבנה הארגוני של אגף ההנדסה והפיתוח, בכללם בשירותיים הניתנים על ידי הועדה המקומית.
במסגרת הערכות זו הקמנו את אתר האינטרנט לועדה המקומית לתכנון ובניה רמת הנגב.
לצד שמירה ועמידה בהוראות החוק, מאפשר האתר גישה וזמינות לכל המידע המקצועי הנדרש בתחומי התכנון והבניה לכל תושבי המועצה, לבעלי העסקים וליזמים השונים.

אני מקווה כי כלי זה יסייע בידיכם  התושבים ויהוו אמצעי יעיל לקידום פיתוחה של רמת הנגב.

בהצלחה

ערן דורון
יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת הנגב