עמוד פרטי תוכנית בניין עיר

בטבלאות בהן מסומן משולש מצד שמאל ניתן להרחיב את תצוגת הנתונים

בטבלת ישיבות לחיצה על החץ מימין תעביר אתכם לעמוד הישיבות

 • עמוד פרטי תוכנית בניין עיר:

  מספר התוכנית:
  תוכנית 620-0328369
  opener
  שם התוכנית:
  נווה תמרים
  סטטוס התוכנית:
  בתכנון
  סוג התוכנית:
  תכנית מתאר מקומית
  סמכות התוכנית:
  ועדה מחוזית
  שטח בדונם:
  1,640.5
  מטרת התוכנית:
  הגדרת היעודים והשימושים להקמת ישוב חדש בנגב "נווה תמרים".
  יצירת ישוב "ירוק" בעל ייחודיות סביבתית לאדם ונוף.
 • נתוני מתן תוקף:

  opener
  תאריך:
  ילקוט פרסומים:
  עמוד:
 • נתוני הפקדה:

  opener
  תאריך:
  ילקוט פרסומים:
  עמוד:
 • כתובת:

  opener
  רשות מקומית יישוב שכונה רחוב מספר בית עד מספר בית
 • נתוני מקרקעין:

  קיימים 2 נתוני מקרקעין לתוכנית זו opener
  גוש בשלמות מחלקה עד חלקה בשלמות
  100688 לא 14 14 לא
  100174 לא 3 3 כן
 • בעלי עניין:

  קיימים 14 בעלי עניין לתוכנית זו opener
  סוג שם
  יזם משה ישעיהו
  יזם אבי, חביב סיאצ'י
  יזם שיכון ובינוי נדל"ן (השקעות) בע"מ
  עורך תוכנית יובל גולדנברג
  מודד משה פלוס
  בעלים אבי, חביב סיאצ'י
  בעלים משה ישעיהו
  בעלים שיכון ובינוי נדל"ן (השקעות) בע"מ
  מגיש מועצה אזורית רמת הנגב
  מגיש שיכון ובינוי נדל"ן (השקעות) בע"מ
  מגיש משה ישעיהו
  מגיש אבי, חביב סיאצ'י
  מהנדס יובל טיקטין
  מהנדס חובב אלגביש - לביא נטיף צהנדסים יועצים בע"מ
 • גליון דרישות:

  לא קיימות דרישות לתוכנית זו opener
 • ישיבות:

  תוכנית זו נידונה בישיבת ועדה אחת opener
  סוג ישיבה מספר ישיבה תאריך סטטוס
  ועדת משנה - רמת נגב 201601
  פרטי הישיבה
  08/02/2016 מאושרת
  מהות / מטרת דיון:
  הגדרת היעודים והשימושים להקמת ישוב חדש בנגב "נווה תמרים".
  יצירת ישוב "ירוק" בעל ייחודיות סביבתית לאדם ונוף.


  החלטה:
  ס.62(א) - המלצת ועדה מקומית על הפקדת תכנית בכפוף להערות מהנדסת הועדה
 • שלבי טיפול:

  קיימים 6 שלבים לתוכנית זו opener
  סטטוס שלב תאור שלב תאריך
  מסלול רישוי בניה 07/08/2017
  נוכחי שליחת מכתבי החלטה 29/10/2018
  נוכחי בדיקה מקדמית - תכנית עומדת בתנאי סף 27/12/2016
  סגור שליחת מכתבי החלטה 22/01/2018
  סגור שליחת מכתבי החלטה 24/02/2016
  סגור ס.62(א) - המלצת ועדה מקומית על הפקדת תכנית 08/02/2016
 • ארכיב קבצים:

  קיימים 4 קבצים לתוכנית זו opener
  תאור קובץ/מסמך סוג תאריך צפיה במסמך
  תדפיס תשריט מצב מוצע תדפיס תשריט מצב מוצע 11/06/2015 לצפיה
  תדפיס תשריט מצב מוצע תדפיס תשריט מצב מוצע 13/01/2016 לצפיה
  הוראות התכנית תדפיס הוראות התכנית 13/01/2016 לצפיה
  תדפיס תשריט מצב מוצע תדפיס תשריט מצב מוצע 13/01/2016 לצפיה