ארכיב קבצים עבור ועדת משנה - רמת נגב מספר: 202201

נמצאו 3 תוצאות מתאימות

תאור קובץ
סוג קובץ
תאריך
קובץ
סדר יום מקוצר - רמת נגב מספר 202201 סדר יום 10/01/2022 סדר יום
סדר יום לישיבת ועדת משנה - רמת נגב מספר 202201 סדר יום 16/01/2022 סדר יום
קובץ החלטות ועדת משנה - רמת נגב מספר 202201 פרוטוקול החלטות 17/01/2022 פרוטוקול החלטות