ארכיב קבצים עבור ועדת משנה - רמת נגב מספר: 202207

נמצאו 2 תוצאות מתאימות

תאור קובץ
סוג קובץ
תאריך
קובץ
סדר יום לישיבת ועדת משנה - רמת נגב מספר 202207 סדר יום 04/08/2022 סדר יום
פרוטוקול החלטות ועדת משנה - רמת נגב מספר 202207 פרוטוקול החלטות 07/08/2022 פרוטוקול החלטות