ארכיב קבצים עבור �������� �������� - ������ ������ מספר: 202210

נמצאו 5 תוצאות מתאימות

תאור קובץ
סוג קובץ
תאריך
קובץ
סדר יום לישיבת ועדת משנה - רמת נגב מספר 202210 סדר יום 04/12/2022 סדר יום
קובץ החלטות ועדת משנה - רמת נגב מספר 202210 פרוטוקול החלטות 04/12/2022 פרוטוקול החלטות
קובץ החלטות חתום וסרוק פרוטוקול החלטות 27/12/2022 פרוטוקול החלטות
פרוטוקול ועדת משנה - רמת נגב מספר 202210 פרוטוקול 01/01/2023 פרוטוקול
פרוטוקול ועדת משנה - חתום וסרוק פרוטוקול 17/01/2023 פרוטוקול