טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
246.2204
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.00 אגרות רשיון בניה: 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.015 אגרת בניה- הפרשים בקשה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.016 אגרת חידוש היתר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום בקשה 324.67 324.67
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה מ"ר 35.06 35.06
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.120 שימוש חורג עד 2000 מ"ר מ"ר 35.17 35.17
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.130 שימוש חורג מעל 2000 מ"ר (לכל מ"ר נוסף) מ"ר 1.30 1.30
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.20 1.20
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.210 חממות ובתי רשת (עד 100 מ"ר) מ"ר 1.20 1.20
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.211 חממות ובתי רשת (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.60 0.60
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.30 1.30
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.90 3.90
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.13 0.13
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.410 נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות מ"ק 1.30 1.30
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.411 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית (מעל 10,000 מ"ר) מ"ר 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.413 אגרת בניה להצבת מתקן סולארי- עד 10000 מ"ר מ"ר 1.27 1.27
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.30 1.30
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.30 1.30
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.30 1.30
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר בקשה 324.67 324.67
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת בקשה 64.93 64.93
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה בקשה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.999 קיזוז / התאמת הפרשים 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז1 התאמת הפקדון לפקדון שהופחת באגרה 1.00 1.00
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז2 התאמת סעיפי פקדון לסה"כ 0.00 0.00
אגרות שונות אגרת מידע 119.1 אגרת מידע בעבור חלקה בודדת יח' 208.00 208.00
אגרות שונות אגרת מידע 119.2 אגרת מידע בעבור שתי חלקות בשטח קרקע רצוף 333.00 333.00
אגרות שונות אגרת מידע 119.3 אגרת מידע בעבור כל חלקה נוספת בשטח קרקע רצוף 104.00 104.00